VOOR WIE


✓ kinderen van 2,5 tot 12 jaar

✓ kinderen die willen opgroeien met goede waarden en normenELK KIND IS UNIEK


✓ uitgewerkt zorgbeleid

✓ individuele zorg en differentiatie

✓ goede voorbereiding op het middelbaar onderwijs

✓ aandacht voor sociale vaardigheden op maat van ieder kind

ONZE KWALITEITEN


✓ wij werken met het nieuwe leerplan 'Zin in leren, zin in leven' (ZiLL)

✓ aandacht voor gezonde voeding

✓ eigen busvervoer

✓ elke klas een eigen speelzolder voor hoeken- en projectwerk

✓ moderne media:, tablets, digiborden

✓ zwemmen, toneel, leeruitstappen...

✓ wekelijkse vieringen