Pedagogisch Project
IPCO

Door alle Scholen met de Bijbel (vergadering v.z.w. IPCO van 6 december 1996)

Hoofdstuk 1: de grondslag van het onderwijs

1. De Bijbel is de norm voor een Christen, waaraan ook de lesinhouden op de School met de Bijbel getoetst worden. Elke School met de Bijbel heeft duidelijke bijbelse waarheden en principes als grondslag.
2. Een School met de Bijbel is aan geen enkele kerkgemeenschap gebonden.
3. Elke School met de Bijbel is een gemeenschap van ouders, leden van de vereniging, bestuursleden, personeelsleden, leden van de Inrichtende Macht, kinderen, … enz. waarin de liefde tot God en de naaste centraal staat.
4. Een leerkracht van de School met de Bijbel is een christen, behorende tot een protestants-christelijke kerk of gemeente.
5. Hij/zij wordt opgemerkt vanwege zijn/haar reine liefde voor kinderen en vakbekwaamheid.
6. De christelijke samenkomsten worden beschouwd als essentieel deel van het christenleven.
7. Een levenswijze die uitdrukkelijk ingaat tegen de bijbelse leerstellingen, zal steeds zorgen voor onverenigbaarheid.

Klik hieronder om meer over
het project te lezen

Download PDF Pedagogisch Project - IPCO